مینی دوره access

لطفاً تماس بگیرید
محل قرارگیری تصویر مدرس
https://www.dl.startabad.com/videos/free-course/mini-doreh/access/1-how-does-it-work.mp4
۱

اکسس چگونه کار میکنه؟

3:15

۲

یادگیری اکسس در دودقیقه

3:29

۳

یادگیری اکسس از مایکروسافت

2:51

۴

اتصال داده های خارجی

3:22

۵

حفاظت از اطلاعات در اکسس

3:39

۶

ایجاد دفتر تلفن در اکسس_قسمت اول

2:56

۷

ایجاد دفتر تلفن در اکسس_قسمت دوم

3:17

۸

ایجاد دفتر تلفن در اکسس_قسمت سوم

6:30

۹

ایجاد دفتر تلفن در اکسس_قسمت چهارم

4:53

۱۰

ایجاد دفتر تلفن در اکسس_قسمت پنجم

4:17

۱۱

بایگانی اطلاعات_قسمت اول

3:29

۱۲

بایگانی اطلاعات_قسمت دوم

2:5

۱۳

بایگانی اطلاعات_قسمت سوم

2:27

۱۴

بایگانی اطلاعات_قسمت چهارم

2:27

۱۵

بایگانی اطلاعات_قسمت پنجم

2:27

۱۶

بایگانی اطلاعات_قسمت ششم

3:26

۱۷

بایگانی اطلاعات_قسمت هفتم

2:30

۱۸

بایگانی اطلاعات_قسمت هشتم

2:44

۱۹

بایگانی اطلاعات_قسمت نهم

3:8

۲۰

بایگانی اطلاعات_قسمت دهم

1:41

۲۱

بایگانی اطلاعات_قسمت یازدهم

2:15

۲۲

برنامه سازی پیشرفته_قسمت اول

3:19

۲۳

برنامه سازی پیشرفته_قسمت دوم

3:21

۲۴

برنامه سازی پیشرفته_قسمت سوم

3:31

۲۵

برنامه سازی پیشرفته_قسمت چهارم

4:36

۲۶

ایجاد فیلد چند انتخابی

2:0

۲۷

فرمول‌نویسی

2:40

۲۸

یک ویژگی منحصر به فرد

1:33

این دوره فاقد جزوه می‌باشد.
این دوره فاقد آزمون می‌باشد.
متاسفانه مدرکی یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید