آزمون عملی فتوشاپ

تعداد سوالات : 1 پروژه
زمان آزمون : 2 ساعت
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
30 هزار تومان
شروع کنید

باید پروژه‌ تعرف شده را در زمان تعیین شده انجام داده و فایل psd آن را آپلود نمایید.

مدت زمان : 120 دقیقه (2 ساعت)

پس از شرکت و قبولی در آزمون میتوانید برای دریافت گواهی نامه پایان دوره اقدام فرمایید.