آزمون مبانی کامپيوتر

تعداد سوالات : 20 سوال
زمان آزمون : 20 دقیقه
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
15 هزار تومان
شروع کنید