ایران پند

بازدید از شرکت بوتان و شهرک صنعتی

کاوه ساوه شهریور

1399

ایران پند
ایران پند
ایران پند

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی رویداد ایران جهش با حضور دانشگاه اراک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

ایران پند
ایران پند

بازدید معاونت علمی ریاست جمهوری دکتر ستاری از غرفه ایران جهش در دانشگاه قم در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۹

ایران پند
ایران پند