75 بازدید
27 بهمن 1399 @ 9:30 ب.ظ

آلیاژC37000-CuZn38Pb1

ایران پند