بخش سوم: مبنای کار و محاسبات کامپیوتر

 محاسبات کامپیوتر

الگوی ساخت کامپیوتر چرتکه است. مبنای یکی بود یکی نبود چرتکه در کامپیوتر 0و1 شده است و مبنای محاسبات کامپیوتر همان 0و1 در ریاضی است.

دنیای دیجیتالی که ما الان در آن قرار داریم دنیای 0و1ها است.

Digit یعنی رقم و Digital یعنی رقمی و هرچیزی که کلمه Digital به آن اضافه شده یعنی سیستم آن کامپیوتری است و مبنای کار آن‌ها 0و1ها.

مبنای صفر و یک در  محاسبات کامپیوتر

هر اطلاعاتی (فیلم،عکس،صوت،متن و…) در کامپیوتر یا گوشی موبایل‌ها برای ذخیره شدن بایستی تبدیل به عدد در مبنای 10 شوند، سپس از مبنای 10 به مبنای 2 تبدیل شوند تا صفر و یک و قابل ذخیره در حافظه شوند. برای مثال عدد 18 کد یکی از اطلاعات است که می‌خواهیم به مبنای 2 و 0و1 تبدیل کنیم. عدد 18 را تازمانی که خارج قسمت آن 1 شود تقسیم بر 2 می‌کنیم و اگر از انتها، آخرین خارج قسمت را با همه باقی مانده‌ها کنار هم قرار دهیم 10010 می‌شود، یعنی 18 در مبنای 2 یا 0و1 میشود 11010.

مبنای 10 : ارقام تشکیل دهنده هر عدد ارقام 0تا9 هستند یعنی از صفر یا یکی کمتر از عدد 10

اعداد مبنای 2: اعدادی که در مبنای 2 هستند از ارقام 0و1  یعنی یکی کمتر از2 تشکیل شده اند.

صفر و یک/Bit , Byte / ظرفیت حافظه دیجیتال:

Bit: کوچکترین سلول حافظه در کامپیوتر که می‌تواند درون خود رقم صفر یا یک را ذخیره کند.

Byte: هشت بیت کنار یک‌دیگر یک بایت را تشکیل می‌دهند. یک بایت یک حرف الفبا را می‌تواند در خود ذخیره کند.

یک بایت می‌تواند عددی بین صفر تا 255 را در خود ذخیره کند.(256 همان 2 به توان 8 است)

ادامه مطلب….